Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Udførelsen af tilsynet

Tilsynet kan enten udføres af en eller to konsulenter fra Profil-Consult eller kan ske i samarbejde med myndighedsafdelingen, hvis og hvor, der skønnes særlige behov herfor.

Som grundlag for tilsynet anvendes den enkelte kommunes værdigrundlag og politikker, de gældende kvalitetsstandarder på området, Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og vejledninger, andet relevant materiale fra de enkelte enheder og tidligere tilsynsrapporters anbefalinger og bemærkninger.

Tilsynets formelle forløb:

  1. Senest 4 uger før sendes program for tilsynet
  2. Tilsynet udføres, og den foreløbige rapport skrives på stedet
  3. Lederen får en umiddelbar tilbagemelding på tilsynsdagen
  4. Rapporten renskrives og sendes til forstanderen/lederen
  5. Endelig rapport skrives og sendes til lederen senest 4 uger efter samtalen
  6. Høringssvar fra lederen skal efterfølgende være tilsynet i hænde senest 14 dage efter modtagelsen
  7. Tilsynsrapporten sendes til myndighedsafdelingen til videre foranstaltning

Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk