Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Tilsyn

Profil-Consult udfører lovpligtige tilsyn på voksen- og handicapområdet – og børn- og ungeområdet.

Vi tilstræber altid en praktisk nytteværdi for institutionen eller opholdsstedet og en høj grad af professionalisme både under selve tilsynet og i den feed back, vi giver på tilsynet.

Vores mål er at være med til at drive udvikling og kvalitet på området, ligesom vi også lægger vægt på at levere konkrete og anvendelsesorienterede tilsynsrapporter.

Den kommunale tilsynspligt

Jf. retssikkerhedsloven § 16, har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Dette gælder både opgaveløsningen på private opholdssteder og kommunale institutioner for børn, unge og voksne med særlige behov og/eller handicaps.

Pligten er et led i kommunens ansvar for opgavevaretagelsen og myndighedsudøvelsen.

Kvalitetssikring

Tilsynet skal ses som en del af den almindelige kvalitetssikring og udvikling indenfor området.

Når uafhængige eksterne leverandører, som f.eks. Profil-Consult, udfører en opgave for det offentlige, er myndigheden ansvarlig for, at ydelser balancerer på pris og kvalitet.

Vi skræddersyer en professionel løsning, der netop lægger vægt på, at pris og kvalitet balancerer, og at de konsulenter, der er tilknyttet tilsynet, har den nødvendige indsigt i fagområdet samt en akademisk overbygning på den fagspecifikke uddannelse.

Vi tilbyder fleksible ordninger både i forhold til selve tilsynet, afrapporteringen, udførelsen og kontrakten.


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk