Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Afrapportering

Der stor forskel på, hvilken form for afrapportering den enkelte institution foretrækker, og det vil afspejle sig i prisen.

  • Der kan vælges den store uddybende rapport, som giver et grundigt indblik i institutionen.

  • Den kortfattede rapport, der primært resumerer indtryk og formulerer eventuelle anbefalinger.

  • Den ligeledes kortfattede rapport, der beskriver, hvilke områder tilsynet har undersøgt og besvarer med "ingen bemærkninger" eller en uddybning af det undersøgte samt giver en sammenfatning.

Tilsynsrapporten skal udarbejdes umiddelbart efter tilsynsbesøget, og målet er, at den tilsendes lederen senest 14 dage efter besøget og den i tilbuddet indbyggede samtale med institutionens leder.

Tilsynsrapporten drøftes med lederen forud for endelig aflevering af rapporten, så lederens bemærkninger eventuelt kan indarbejdes i Tilsynsrapporten.


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk