Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Anmeldte tilsyn

Tilsynsbesøget anmeldes på forhånd, så institutioner og opholdssteder har mulighed for at forberede sig på tilsynsbesøget. Forud for tilsynsbesøget er der pligt til at stille al relevant materiale til rådighed for de tilsynsførende.

Det enkelte tilbud og konsulenten fra Profil-Consult aftaler afviklingen af tilsynene. Institution eller opholdssted varsler brugere, pårørende og medarbejdere inden mødet, ligesom der orienteres om, at der er klageadgang via Tilsynsenheden.


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk