Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Skærpet tilsyn

Der kan iværksættes skærpet tilsyn, såfremt der er forhold i en institution eller et opholdssted, som giver anledning til bekymring.

Indholdet i det skærpede tilsyn varierer afhængigt af vanskelighederne. 

Kontakt Profil-Consult for en nærmere dialog om indholdet af det skærpede tilsyn.


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk