Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Uanmeldte tilsyn

Formålet med det uanmeldte tilsyn er at kontrollere forholdene på en institution eller et opholdssted, uden at det i forvejen har været muligt for institutionen eller opholdsstedet at forberede tilsynet. Dette for at undgå, at forhold, der burde rettes op på, søges skjult under tilsynet.

Screening af institutionen (bruges primært, hvor der har været minimum 2 besøg på den samme institution uden nævneværdige anbefalinger.)


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk