Forside

Tilsyn

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult
Konsulenter
Kunder
Priser

Kontakt

Konsulenter

Når vi udfører tilsyn, benytter vi altid erfarne konsulenter, der har fokus på professionel og brugbar feedback.

Pernille Brandt
Uddannet cand.pæd.soc. med mange års erfaring som konsulent, leder, underviser, rådgiver, vejleder, motivator og coach. De senere år har jeg lavet tilsyn på voksen-/handicapområdet og børn- og unge-området. De sidste år har jeg været selvstændig konsulent indenfor ovenstående områder. Ejer af Profil-Consult.


Birthe Jakobsen
Socialrådgiver med lang erfaring fra revaliderings- og børn- og ungeområdet. Har de senere år arbejdet som familierådgiver/-behandler.


Lars Bruhn
Uddannet socialpædagog med mange års erfaring som lærer, pædagog, uddannelseskonsulent og afdelingsleder.


Solveig Stilling Yde
Uddannet diakon og socialpædagog med lang erfaring med voksne udviklingshæmmede.Pd. i Vejledning og Supervision, samt Team og Netværksledelse. De senere år afd.leder for specialiserede handicaptilbud.


Bjarne A. Kofoed
Grafiker, webdesigner, webmaster. Ansvarlig for hjemmeside og grafisk materiale.Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk