Forside

Tilsyn

Medarbejderudvikling
JTI
Lederudvikling
Supervision
Teambuilding
Den besværlige medarbejder

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

JTI

JTI (Jungianske Type Index) er et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan opleves som et aktiv. Få en dybere forståelse for, hvad der ligger til grund for medarbejderes og lederes handle- og reaktionsmønstre i forskellige konkrete situationer.

Profil-Consult kan give dig et værdifuldt værktøj til at afdække adfærd og reaktionsmønstre. Afklaring af personlighedsprofiler giver medarbejderen mulighed for at se egne styrker og svagheder og sætter lederen i stand til at lede den enkelte medarbejder på den bedste måde.

Arbejdet med personlighedsprofiler giver dig også øget indsigt i egne ledelsesmæssige styrker og forbedringspunkter og vi arbejder målrettet med værktøjer til at styrke dig som leder.

Du får øget indsigt i, hvordan menneskelige forskelle kan ses som en styrke, hvor team-medlemmer kan supplere hinanden og dermed opnå de mest effektive resultater. Vi tager udgangspunkt i at skabe større respekt og forståelse for forskelle og anvende dem konstruktivt i det daglige arbejde som leder.

Du får indsigt i:

  • Hvordan forskellige persontyper foretrækker at kommunikere.
  • Hvordan vi kan kommunikere klart og konstruktivt med hver enkelt persontype.
  • Hvordan vi kan differentiere vores kommunikation og formidling til hver enkelt persontype.
  • Hvilken type feedback, hver enkelt persontype foretrækker.
  • Hvordan vi som ledere arbejder med vores egen formidlingsstil og personlige virkemidler.

Teamudvikling

Gør forskelle til fordele - øget forståelse, bedre samarbejde, bedre resultater

Styrk dit team gennem arbejde med personlighedsprofiler og team-sammenspil
Hos Profil-Consult benytter vi både JTI-personlighedsprofiler og Teamdiamanten til udvikling af den enkelte og af samspillet i personalegrupper og teams.

Det giver dig bedre forudsætninger for sammensætning af de mest succesfulde teams og for forståelsen af de enkelte team-medlemmers roller og indvirkning på hinanden i samarbejdet. Indsigten giver f.eks. værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter effektivt, og frigør energi til at skabe bedre resultater ved at fokusere på den enkeltes potentiale og bidrag til teamet - med fokus på at skabe de bedste rammer for et effektivt og givende samarbejde.


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk